Toimkondade ja komisjonide esimehed   Toimkondade ja komisjonide esimehed

 Kalev Kütaru - kutsekomisjoni esimees
Kutsekomisjon annab välja dirigentidele kutsekategoorijaid.

 Priit Sonn - D.O.Wirkhausi nimelise Noorte Puhk- ja löökpillide Konkursi peakorraldaja.

 Margus Kasemaa - repertuaaritoimkonna esimees
Repertuaaritoimkond tegeleb uute nootide väljaandmise ja puhkpillimuusika repertuaariga. Rahvusvahelise Puhkpillifestivali Mürtsub Pill peakorraldaja.

 Kahro Kivilo - kirikumuusikatoimkonna esimees
Kirikumuusika toimkond konsulteerib dirigente ja orkestreid kirikumuusika valdkonna küsimustes ning koordineerib kirikulaulupidudel osalevaid puhkpilliorkestreid.

 Triin Viljus-Schippers - konkursi Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir korraldustoimkonna juht. Eksperttoimkond valib konkursi kohustuslikke teoseid ja määrab neile vajadusel raskusastme (grade). Toimkond teeb ettepanekuid seoses konkursi reglemendi ja korraldusega.

 Priit Rusalepp - noorte arendustoimkonna esimees
Noorte arendustoimkond seisab hea noorte puhkpilliorkestrijuhtide tegevusvõimaluste avardamise eest.  

 Helen Kasemaa - rivitrummarite toimkonna esimees
Rivitrummarite toimkond koordineerib rivitrummarite tegevust ja korraldab neile koolitusi.  

 Andres Avarand - ajalootoimkonna esimees
Ajalootoimkond tegeleb puhkpillimuusika ajaloo uurimisega ning annab välja puhkpillimuusika ajalugu puudutavaid raamatuid ja trükiseid.

 Toomas Paap - Hiiumaa Puhkpillipäevade korraldustoimkonna esimees. Toimkond valib välja festivali repertuaari, valmistab ette kontserdipaigad, konsulteerib majutuse ja toitlustamise küsimustes.

 Silver Niinemets - Eesti Puhkpillimuusika Ühingu noorte toimkonna välismaal õppimisvõimaluste konsultant. 

 Villem Endel Tiits - Pillihoolduse noortetoimkonna töögrupi juht
Töögrupp tegeleb pillihooldust puudutavate materjalide väljaandmisega ja pillihooldusega seotud koolituste korraldamisega.

 

 Vallo Taar - hindamiskomisjoni esimees
Hindamiskomisjon hindab puhkpilliorkestrijuhi kutse taotlejate kompetentsi. Dirigentide Suveakadeemia Väike-Maarjas korraldaja.

 

 Leho Muldre - Toimkond Seenioride Mõttekoda esimees. Seenioride Mõttekojas annavad nõu suurte kogemustega dirigendid.

 

 Kersti Perandi - revisjonikomisjoni esimees
Revisjonikomisjon hindab ühingu tegevust ja kord aastas esitab revisjonikomisjoni aruande. 

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Toimkondade ja komisjonide esimehed

  Kalev Kütaru - kutsekomisjoni esimees Kutsekomisjon annab välja dirigentidele kutsekategoorijaid  Priit Sonn - D

Toimkondade ja komisjonide esimehed

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »