Avatud on toetusprogramm ''Noor Toetusprogrammi "Noor instrumentalist" 2019. aasta taotlusvoor on avatud kuni 21. aprill 2019. a. (k. a). Taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt ning esitatud taotlus on aluseks toetuste eraldamise üle otsustamisel. ​​ Taotleda saavad ainult juriidilised isikud ning toetatakse projekte, millel on vähemalt maakondliku tähtsusega mõju ning mille eesmärk on huviharidusvaldkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte erialase taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Ühe projekti kohta saab toetust taotleda maksimaalselt 3000 € kusjuures omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest. Projekti läbiviimise aeg saab olla kuni 31. 12. 2019. Enne taotluse esitamist palume tutvuda dokumendiga "Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" statuut", milles on sätestatud taotlusvooru tingimused. Taotluse esitaja ei pea olema allkirjaõiguslik isik. Toetust saanud isikutega sõlmitakse toetuse eraldamise leping, mis tuleb allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt. Soovitame taotlus ka täitmise ajal salvestada. Projektikonkurssi viib läbi Eesti Muusikakoolide Liit ning taotlusvooru toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi sisuliste küsimuste puhul aitab: Allan Tamme noorinstrumentalist@gmail. com 56680200 Avatud on toetusprogramm ''Noor instrumentalist''

Avatud on toetusprogramm ''Noor instrumentalist''


Toetusprogrammi "Noor instrumentalist" 2019. aasta taotlusvoor on avatud kuni 21. aprill 2019. a. (k.a). Taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt ning esitatud taotlus on aluseks toetuste eraldamise üle otsustamisel.​​

Taotleda saavad ainult juriidilised isikud ning toetatakse projekte, millel on vähemalt maakondliku tähtsusega mõju ning mille eesmärk on huviharidusvaldkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte erialase taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine.

Ühe projekti kohta saab toetust taotleda maksimaalselt 3000 € kusjuures omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti läbiviimise aeg saab olla kuni 31.12.2019.

Enne taotluse esitamist palume tutvuda dokumendiga "Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" statuut", milles on sätestatud taotlusvooru tingimused.

Taotluse esitaja ei pea olema allkirjaõiguslik isik. Toetust saanud isikutega sõlmitakse toetuse eraldamise leping, mis tuleb allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt.

Soovitame taotlus ka täitmise ajal salvestada.

Projektikonkurssi viib läbi Eesti Muusikakoolide Liit ning taotlusvooru toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi sisuliste küsimuste puhul aitab:

Allan Tamme

noorinstrumentalist@gmail.com

56680200

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Avatud on toetusprogramm ''Noor

Toetusprogrammi "Noor instrumentalist" 2019. aasta taotlusvoor on avatud kuni 21. aprill 2019. a. (k.a). Taotlust saab esitada ainult elektrooniliselt ning esitatud taotlus on aluseks toetuste eraldamise üle otsustamisel.​​Taotleda saavad ainult juriidilised isikud ning toetatakse projekte, millel on vähemalt maakondliku tähtsusega mõju ning mille eesmärk on huviharidusvaldkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte erialase taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine.Ühe projekti kohta saab toetust taotleda maksimaalselt 3000 € kusjuures omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest.Projekti läbiviimise aeg saab olla kuni 31.12.2019.Enne taotluse esitamist palume tutvuda dokumendiga "Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" statuut", milles on sätestatud taotlusvooru tingimused.Taotluse esitaja ei pea olema allkirjaõiguslik isik. Toetust saanud isikutega sõlmitakse toetuse eraldamise leping, mis tuleb allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt.Soovitame taotlus ka täitmise ajal salvestada.Projektikonkurssi viib läbi Eesti Muusikakoolide Liit ning taotlusvooru toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi sisuliste küsimuste puhul aitab:Allan Tammenoorinstrumentalist@gmail.com56680200

Avatud on toetusprogramm ''Noor instrumentalist''

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »