KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01. 09. 2013-01. 09. 2018. Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame: Vastutamist Eesti Noorte Puhkpilliorkestri töö plaanipärase täitmise eest Soovitav: Varasem töökogemus projektkollektiivi juhina KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

EPÜ juhatuse esimees Harry Illak 17. mail 2013

Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01.09.2013-01.09.2018.

Valimised toimuvad lähtudes vabariiklike noortekollektiivide peadirigentide valimise reglemendist.

 

PROTSEDUUR

 • Kuulutada Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstilise juhti / peadirigendi koht vakantseteks alates 1. septembrist 2013
 • Kuulutada välja konkurss Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstilise juhti / peadirigendi kohtale 17. mail 2013.a.
 • Kandideerijatel esitada kandideerimiseks vajalikud dokumendid 17. juuniks Eesti Kooriühingusse, postiaadress Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn.
 • Konkursi kuulutus avaldada vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, kultuuriväljaannetes, Kooriühingu kodulehel ja Eesti Puhkpillimuusika Ühingu kodulehel.
 • Eesti Kooriühingu muusikatoimkond vaatab laekunud avaldused läbi 2013.a. juunikuu jooksul.
 • Tulemused teatatakse 30. juuniks 2013.a.
 • Muusikatoimkonna arutelul ei osale Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna liige, kes ise kandideerib. Eesti Puhkpillimuusika Ühingule võidakse teha ettepanek saata sellele koosolekule teine esindaja (soovitavalt juhatuse liige).
 • Arutelul võib viibida orkestri esindaja sõnaõigusega.
 • Vajadusel kutsub muusikatoimkond kandidaadi vestlusele.

Kandideerida võivad kõik orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on konkreetne arengu- ja tegevuskava tööks Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga järgneval viiel aastal.

Kandideerimiseks tuleb ESITADA hiljemalt 17. juuniks 2013.a. Eesti Kooriühingusse Roosikrantsi 13:

 • Vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile
 • CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta
 • Dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt IV kutsekvalifikatsioon
 • Oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (Oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta)
 • Ettepanek kollektiivi II dirigendi koha täitmiseks. Ka II dirigendil nõutav vähemalt IV kutsekvalifikatsioon. Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame:

 • Vastutamist Eesti Noorte Puhkpilliorkestri töö plaanipärase täitmise eest

 

Soovitav:

Varasem töökogemus projektkollektiivi juhina

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI

Valimised toimuvad lähtudes vabariiklike noortekollektiivide peadirigentide valimise reglemendist PROTSEDUUR Kuulutada Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstilise juhti / peadirigendi koht vakantseteks alates 1 Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01.09.2013-01.09.2018.

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »